تهران – طرشت – میدان تیموری

200 متر به سمت مترو  شریف

جنب دانشکده مدیریت افتصاد شریف

پلاک 134

فروشگاه اینترنتی عروسک و کادو آمازون

تلفن تماس

09195555110